Zdroj: www.mesto-hranice.cz

Oslava 850 let od založení města Hranic se ponesou v historickém duchu. Uskuteční se v sobotu 8. června v centru Hranic. Jednotlivá představení, která se uskuteční v průběhu dne na Masarykově náměstí, v Zámecké zahradě i u zámku, mají připomenout unikátnosti a rozmanitosti vývoje a historie města. Oslavy vyvrcholí slavnostním průvodem.

Koncepce oslav se odvíjí od toho, že Hranice vždy byly křižovatkou cest – již od pravěku procházela územím Moravské brány Jantarová stezka, později byla přes Hranice vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda. S městem souvisela nejrůznější řemesla, která budou v průběhu oslav představena. K Hranicím neodmyslitelně patří také armáda – připravena jsou i vystoupení, která připomenou slavné vojenské ústavy.

Oslavy vyvrcholí slavnostním průvodem. Ten povede stěžejní historická postava – rajhradský benediktinský mnich Jurik, se kterým je vznik města spojen. Mnich Jurik se totiž podílel na kolonizaci území a organizoval mýcení lesů. Díky tomu vyrostla v místě Hranic osada, která už v roce 1201 byla trhovou vsí.

V průvodu diváci uvidí obchodníky, komedianty, tanečnice, vojáky a další postavy, které procházely městem v průběhu staletí. Nebudou chybět loupežníci, kteří u obchodní stezky měli svoji živnost, ani další postavy z hranických pověstí. K vidění budou i historická auta i motocykly, prvorepublikoví i současní vojáci, sokolové, skauti, mažoretky a další.

Top zážitkem v průvodu bude vystoupení „Compagnie with balls“, což obnáší taneční vystoupení na obřím balónu se kterým si „pohrává“ velká loutka.

V průběhu dne mohou zájemci kromě připraveného programu navštívit také hranická muzea a galerie. V Muzeum na zámku uvidí stálou expozici zbraní a model města, který nastíní, jak vypadaly Hranice v dřívějších dobách. V galerii Severní křídlo zámku mohou zhlédnout výstavu grafik Jiřího Slívy Jazz pro oči. Na Staré radnici bude k vidění výstava Fenomén hasičství. V  Galerii Synagoga mohou obdivovat dílo významného umělce Viktora Hulíka.

Poprvé jsou Hranice (dříve též Alba Ecclesia nebo Mährisch Weisskirchen) zmiňovány v listinném falzu z roku 1169. Skutečnou existenci osady lze předpokládat od konce 12. století. Tato kolonizace je spojována se jménem rajhradského benediktinského mnicha Jurika.

Zdroj: MěÚ Hranice