Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se město Zábřeh zapojuje již tradičně. Koordinace více než 400 dobrovolníků se i letos ujala vedoucí oddělení životního prostředí městského úřadu Květoslava Hýblová.

Do úklidu se zapojili žáci všech zábřežských základních škol, myslivecký kroužek při ZŠ a DDM Krasohled, studenti VOŠ a SŠ automobilní i Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova Zábřeh. Nechyběli místní organizace skautů a poprvé i zahrádkářů. V průběhu celého dubna zamířily skupiny do různých lokalit města. Výjimkou nebyly Wolkerovy a Bezručovy sady, sídliště, nádraží, také prostranství kolem rybníku Oborník, Humenec i Skalička.

„Všem dobrovolníkům patří velké poděkování. Vysbíralo se na tři tuny odpadu, tedy o dvě tuny méně než v loňském roce. Výsledek jednoznačně reflektuje zlepšení přístupu obyvatel k životnímu prostředí. Věřím, že se díky pravidelné osvětě v příštích letech výsledek znovu sníží,“

uvedla vedoucí oddělení životního prostředí městského úřadu Květoslava Hýblová.

Zdroj: Město Zábřeh