Domů MAS Horní Pomoraví

MAS Horní Pomoraví

Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se město Zábřeh zapojuje již tradičně. Koordinace více než 400 dobrovolníků se i letos ujala vedoucí oddělení životního prostředí městského úřadu Květoslava Hýblová. Do úklidu se zapojili žáci všech zábřežských základních škol, myslivecký kroužek při ZŠ a DDM Krasohled, studenti VOŠ a SŠ automobilní i...